Napájení Vytlačiť

 

Napájení

Problematice napájení datových center je celosvětově věnována velká pozornost a pouze namátkově lze uvést výsledky následujících výzkumů nebo statistik:
- Datové centrum spotřebuje cca 40x více energie/m2, než kterákoli jiná běžná budova
- Společnosti potřebují ke zpracování informací stále větší výpočetní výkon a od roku 2000 se cca za 10 let zvětšila u datových center spotřeba energie, vztažená na jednotkovou cenu IT hardware, zhruba 10 násobně v důsledku nárůstu výpočetního výkonu
- Současný IT hardware vyžaduje stále větší kapacitu UPS, generátorů, klimatizací a elektrorozvodné napájecí sítě
- Náklady na energie pro datové centra včetně chlazení jsou podle expertů vyšší než náklady na pořízení vlastních IT zařízení.

Elektroinstalace v datovém centru
Je zřejmé, že datové centrum je specifický objekt, pro který je nutné řešit napájení zařízení bez výpadku energie, ale je nutné řešit celou elektrorozvodnou soustavu z pohledu možného nárůstu požadavků na kapacity v důsledku obnovy technického parku datového centra v budoucnosti.
Součástí elektroinstalace v datových centrech, kterou je třeba řešit komplexně v souladu s požadavky zákazníka, doporučeními a platnou legislativou (např. TIER a TIA-942), jsou zejména trafostanice, kapacita a směry přívodů napájení, hlavní a podružné rozvaděče, záložní zdroje UPS, motorgenerátory (dieselagregát s naftovým hospodářstvím), napájení jednotlivých datových rozvaděčů, jejich vlastní napájecí lišty, osvětlení a ostatní spotřebiče.
Pro samotné rozvody v prostorách datového centra je třeba požívat systémy kabelového managementu (fixní kabelové žlaby nebo flexibilnější nadrozvaděčové připojovací systémy). Napájení uvnitř datových rozvaděčů je řešeno pomocí distribučních jednotek - PDU. Tyto jednotky podle výbavy umožňují monitorovat, případně přepínat jednotlivé napájecí pozice.

Pro zajištění nepřerušené dodávky elektrické energie z rozvodné sítě se používají:
- UPS (nepřerušitelný nebo záložní zdroj napájení, baterie), při výpadku vstupního napájení dodává energii určitou dobu, definovanou kapacitou baterií,
- Motorgenerátor, který dodává energii při dlouhodobém výpadku, přičemž systém UPS se využívá na překrytí doby náběhu motorgenerátoru. Velmi častou alternativou k UPS jsou setrvačníkové generátory a jako náhrada dieselagregátu se používají kogenerační jednotky.

Řešení od IES
Spolupráce s renomovanými výrobci v oblasti záložních zdrojů, klimatizací pro datová centra, vzduchotechnických zařízení dává zákazníkovi záruku řešení jeho problémů a vybudování datového centra na vysoké technické a technologické úrovni.

Viac...


 

Architektura v horké / studené uličce Datové rozváděče
Architektura v horké / studené uličce s cíleným přívodem vzduchu Metalické kabeláže
Architektura v studené uličce s cieleným přívodem a odvodem  vzduchu Optické kabeláže
Architektura v uzavřené studené uličce Chlazení
Architektura pri chlazení s uzavřenými modulárními jednotkami Protipožární ochrana
Napájení
Monitorovací a řídící systém
Podlahový a podhledový systém