Chlazení Vytlačiť

Chlazení

V důsledku vysoké koncentrace IT zařízení jsou datová centra ve většině případů objekty s vysokou produkcí tepelné energie. Proto je důležité pro zachování funkcionality každého IT zařízení v datových centrech během jeho předpokládané fyzické životnosti vytvořit a udržet vhodné pracovního prostředí, především z pohledu pracovní teploty. Při navrhování technického řešení chladicího a vzduchotechniky je nezbytné věnovat tomuto problému maximální pozornost a celý systém navrhnout tak, aby:

- byl schopen prostor datového centra udržet v požadovaném teplotním režimu,
- měl i dostatečnou kapacitu pro pokrytí zvýšených nároků na chlazení v budoucnosti,
- byl schopen pracovat v optimálním režimu například volbou pracovních režimů podle tepelných výkonů IT zařízení a venkovních teplot.

Způsoby řešení požadavků na chladící výkon
Projektanti datových center mají několik možností jak řešit tento problém:

- mohou navrhnout chladící a vzduchotechnický systém s dostatečným tepelným výkonem,
- mohou navrhnout různé metody chlazení (freecooling, přímý nebo nepřímý systém chlazení)
- mohou navrhnout různé druhy kompresorových jednotek (rotační, spirálové, šroubové, turbokompresory),
- mohou navrhnout různé druhy chladičů (vzduchem nebo vodou chlazených, bezkondenzátorové chladiče nebo s kondenzačními jednotkami).

Cílené systémy chlazení

Jak ukázaly řešení některých výrobců chladících systémů, velmi účinné a efektivní jsou cílené systémy chlazení, kdy proudy teplého a studeného vzduch jsou přes deflektory usměrňovány (chlazené jsou pouze zařízení a prostory, které chlazení vyžadují), přičemž takovou optimalizací jsou dosahovány významné úspory na provozních nákladech chladicího systému.
Tento systém prosazuje také náš dodavatel Conteg - výrobce rozvaděčů a dodavatel řešení pro datová centra. Společnost Conteg spolupracuje s předními průmyslovými společnostmi a kombinuje osvědčené postupy s vysoce kvalitními produkty, což přináší flexibilitu při návrhu zařízení a strategii jeho chlazení v datovém centru. Adaptabilní modulární systém vám zaručuje, že bez ohledu na to, zda si vyberete plnou sestavu nebo jen její jednotlivé části, zůstává samozřejmě zachována kvalita a flexibilita všech systémů.

Chlazení v datových centrech může být řešeno v architektuře:

- Chlazení v horké / studené uličce
- Chlazení v uzavřené studené uličce
- Chlazení v horké / studené uličce s cíleným přívodem vzduchu
- Chlazení ze studené uličky s cíleným přívodem a odvodem vzduchu
- Chlazení s uzavřenými modulárními systémy

Conteg v produktovém portfoliu má chlazení řešeno pomocí:
- Centrálních sálových jednotek Cracovia / CRAH
- Cíleného chlazení s použitím bočních, zadních, střešních a nástěnných jednotek

 

Viac...

 

Chlazení v horké / studené uličce Datové rozváděče
Chlazení v horké / studené uličce s cíleným přívodem vzduchu Metalické kabeláže
Chlazení ze studené uličky s cíleným přívodem a odvodem vzduchu Optické kabeláže
Chlazení v uzavřené studené uličce Chlazení
Chlazení s uzavřenými modulárními jednotkami Protipožární ochrana
Chladící jednotky CRAC Napájení
Monitorovací a řídící systém
Podlahový a podhledový systém