Metalická strukturovaná kabeláž Vytlačiť

lanmanwan2

Metalická strukturovaná kabeláž

Metalická strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž nebo strukturovaný kabelážní systém je historicky zažité označení pro systémy univerzální kabeláže ( GENERIC Cabling SYSTEMS ). Historie strukturovaných kabelážních systémů se začala psát v červnu 1991 v USA vydáním prvních norem pro tyto systémy. V současnosti jsou komponenty a topologie , resp. požadavky na instalaci , montáž a provoz u těchto systémů definovány v normách :

  • amerických - EIA / TIA 568A , resp . EIA / TIA 569,
  • mezinárodních - ISO IEC IS 11801,
  • evropských - EN 50173 , resp . EN50174.

Vedle těchto norem existují další normy a doporučení, které definují sledované parametry a metody měření komponentů a datové linky pro jednotlivé kategorie kabeláže.

Z norem a doporučení pro univerzální kabeláž vyplývá, že ( mimo jiné ) :

  • je tvořena souborem metalických a optických prvků
  • je schopna přenášet libovolné digitální a analogové signály
  • má definovanou přesnou strukturu ( horizontální a páteřní kabeláž , postavení rozvodných uzlů v síti, pracovní prostředí , pracovní plochu, vstupně / výstupní zařízení )
  • je definována topologie sítě a délka vedení
  • jsou definovány kabely , konektory, patch kabely a ostatní komponenty
  • jsou definovány poloměry ohybů kabelů, způsoby ukončení atd.

Z pohledu uživatele, který sleduje především poměr cena a výkon kabelážního systému, je běžnější klasifikování strukturovaných kabelážních systémů podle rychlosti přenosu a šířky přenášeného pásma do základních skupin podle kategorie :

Kategorie 3, CATEGORY 3, Cat. 3 , CAT3 - je nejnižší používanou kategorií definovanou pro přenos hlasu a dat. Dnes se již tato kategorie využívá jen v existujících rozvodech pro ISDN linky a pod . V nových budovách se již přestává projektovat . Maximální přenosová rychlost, kterou bylo možné dosáhnout na kabelážních systémech kategorie 3 , byla 10 Mb / s ( protokol 10Base - T ).

Kategorie 4, CATEGORY 4, Cat. 4 , CAT4 - tato kategorie se již téměř nepoužívá. Byla spojována především se společností IBM a její prvky pro sítě Token Ring. Kategorie 4 byla zastoupena hlavně v USA. V evropských standardech nebyla nikdy zmíněna.

Kategorie 5, CATEGORY 5, Cat. 5 , CAT5 - tato kategorie byla schválena v roce 1995. Nyní je již nahrazena kategorií 5E (podobně jako v případě kategorie 3 a 4 ) a tato kategorie se už vlastně nepoužívá. Maximální přenosová rychlost, kterou bylo možné dosáhnout s komponenty kategorie 5 byla 100 Mb / s (tzv. Fast Ethernet, protokol 100Base - T ).


Kategorie 5e, CATEGORY 5e, Cat. 5e, CAT5e - vychází z kategorie 5 a má i stejnou šířku pásma (tj. 100 MHz ). Z důvodů cenové dostupnosti je v této chvíli kategorie 5E stále nejrozšířenější kategorie v strukturované kabeláži. Komponenty kategorie 5E dokáže přenést i Gigabit Ethernet - protokol 1000BaseT. Rychlost 1 Gb / s ( u systému IBDN 1,2 Gb / s) je limitní rychlostí pro všechny komponenty kategorie 5E.


Kategorie 6, CATEGORY 6, Cat . 6 , CAT6 - tato kategorie byla schválena v roce 2002 . Pracuje se šířkou pásma 250MHz , což je více než dvojnásobná šířka pásma než kategorie 5E. Vyšší kvalita komponentů s větší šířkou pásma  zajišťuje vysokou spolehlivost přenosu Gigabit Ethernetu ( 1 Gb / s ). Současně podporuje částečně i protokol 10GBase - T ).


Kategorie 6A, CATEGORY 6A, Cat. 6A, CAT6A - tato kategorie vznikla v dubnu 2008. Kategorie 6A byla vytvořena pro plnohodnotný přenos protokolu 10GBase - T na všechny vzdálenosti (rychlost 10 Gb / s), které jsou v metalické kabeláži standardní. Oproti kategorii 6 pracují komponenty kategorie 6A s dvojnásobnou šířkou pásma - tj.  500 MHz . Původně se počítalo s nasazením kategorie 6A především v páteřních rozvodech ( backbone ) nebo datových centrech, mnoho výrobců jako např. Belden IBDN, Brand - Rex,  Dätwyler nabízejí svá 10G řešení i pro kabeláže běžných LAN sítí - tj . až k uživateli na stůl.


Kategorie 7, CATEGORY 7, Cat. 7, CAT7 - tato kategorie byla poprvé zmíněna již v roce 1997 , ale schválení se dočkala až v roce 2002, ale pouze pro kabel. Pracovní frekvence kategorie 7 je nyní 600 MHz.


Kategorie 7A , CATEGORY 7A , Cat . 7A , CAT7 - současná kategorie 7 z důvodu malého odstupu šířky pásma od komponentů kategorie 6A ( 500 MHz vs . 600 MHz ) bude postupně nahrazena touto novou kategorií s dvojnásobnou šířkou pásma - tj. 1000 MHz.

Všechny zmíněné systémy Brand - Rex , Dätwyler, Optronics, které dodává naše společnost , mají provedení jednotlivých kategorií v nestíněné i ve stíněné verzi. Belden IBDN má nižší kategorie jako je kategorie 6A jen v nestíněné verzi.

Co nabízí IES?

poradenství
Audit stávajícího stavu kabeláže a analýza požadavků pro strukturovanou kabeláž.

návrh řešení
Návrh řešení strukturované kabeláže na základě auditu a analýzy požadavků s cílem optimalizace jak jednorázových, tak i provozních nákladů.

dodávky systémů
V nabídce máme následující systémy: Brand - Rex, Dätwyler , Optronics a IBDN od Beldenu.

dodávky komponentů
Dodáváme všechny komponenty strukturované kabeláže výše uvedených systémů, tj. datové ( twistované ) kabely, patch kabely, patch panely, zásuvky, keystony, konektory a příslušenství v rámci různých kategorií, konstrukcí, materiálového provedení jader a plášťů.

realizace projektu
Dodávka a profesionální instalace systému včetně certifikačního měření .

servis
Záruční a pozáruční servisní služby garantující termín nástupu.

 

Viac...

 

Metalická strukturovaná kabeláž Bezdrátová řešení
Optická kabeláž Aktivní zařízení