Optické kabeláže Vytlačiť

lanmanwan3

Optické kabeláže

Datové centrum musí spĺňovat velmi přísné normy z hlediska integrity a funkčnosti výpočetní techniky, která je v něm umístěná. Požadavky na návrhy a konstrukci datových center jsou uvedeny v mezinárodní normě TIA-942, ve které jsou uvedeny specifikace prostorů (oblastí) a způsob propojení zařízení v jednotlivých prostorech.

Doporučené typické prostory v datovém centru
- vstupní místnost, hlavní distribuční oblast MDA, horizontální distribuční oblast HDA, zóna distribuční oblasti ZDA a zóna zařízení distribuční oblasti EDA.

Doporučený způsob propojení zařízení
- vychází z požadavku zabezpečit dostatečnou přenosovou rychlost v současnosti ale i v budoucnosti (horní představa je na 100 Gb/s). Toto je možné garantovat pouze za předpokladu použití správné struktury kabelážního systému (rozdělení kabeláže na páteřní a horizontální kabeláž) a za použití kvalitních komponentů kabelážního systému s dostatečnou šířkou pásma s garancí požadované přenosové rychlosti. Nejvhodnější z možností, jak zabezpečit dostatečnou přenosovou rychlost v datových centrech, je použití metalické strukturované kabeláže CAT 6A a optických vláken, jako přenosového média mezi aktivními zařízeními. Optická vlákna jsou dnes standardně připravena na 10Gb a 100Gb datové toky. Toto řešení je garancí dostatečné rezervy po celou dobu životnosti kabelů na kladené nároky pro datové toky mezi aktivními prvky.
Časové a prostorové limity pro instalaci kabelážního systému - z důvodu hustoty propojovacích prvků v datových rozváděčích, jednodušší a rychlejší instalace, omezení chybovosti při sváření v případě optické kabeláže, možného dodatečného ,,upgrade“ rozhraní v případě přechodu na jiné typy aktivních zařízení, případně pro rychlou výměnu poškozeného kabelu je vhodné použít jako v případě metalických a optických kabeláží předkonektorované (konfekciované) kabely továrně osazenými  konektory ( řešení MTP a MPO).
Optické propojovací panely jsou taktéž rycheo rekonstruovatelné jednoduchou výměnou vhodného čela FO panelu s FO adaptéry a svazků optických pigtailů osazených MTP (MPO) konektory.

Společnost IES nabízí tyto komponenty v řešeních od výrobců OPTRONICS, BELDEN/IBDN, Brand-Rex a Dätwyler.

Viac...

 

Architektura v horké / studené uličce Datové rozváděče
Architektura v horké / studené uličce s cíleným přívodem vzduchu Metalické kabeláže
Architektura v studené uličce s cíleným přívodem a odvodem  vzduchu Optické kabeláže
Architektura v uzavřené studené uličce Chlazení
Architektura při chlazení s uzavřenými modulárními jednotkami Protipožární ochrana
Napájení
Monitorovací a řídící systém
Podlahový a podhledový systém