MaR vzduchotechniky Vytlačiť

V každém interiéru objektu musí být v rovnováze jeho temperování, vlhkost a jeho celková mikroklima. Pro zajištění co nejdokonalejšího větrání v součinnosti s rekuperací, ochlazováním, otopnou soustavou je třeba zajistit jejich vzájemnou koordinaci. V praxi se běžně setkáváme s problémem, kdy je jedna část systému v plném chodu (vytápění) a další část systému (ochlazování) je zároveň v provozním režimu. Uživatel si přitom častokrát ani neuvědomuje že při takovém nekoordinovaných procesu dochází k vysokým energetickým ztrátám na provozování objektu. V některých objektech (knihovny) je třeba zároveň zajistit i zvlhčování a odvlhčování čerstvého vzduchu.

Technické řešení MaR vzduchotechniky

Řešení MaR vzduchotechniky provádíme v rámci rekonstrukcí a nových investičních akcí, přičemž jsme schopni řešit integraci systému řízení větrání s ostatními technologiemi TZB (klimatizace, chlazení, topení). Integrace systému řízení větrání se systémy MaR tepelných zdrojů zabezpečuje především v zimních měsících, kdy je nutné čerstvý vzduch ohřívat, v maximální míře využije shromážděné energii z kotlů, nebo v případě dostatečné dispozici solárních panelů i energii ze slunečního záření.
Řešení pro MaR, které vám nabízíme, je v našem pojetí část jednoho celého komplexního systému, které dostane zákazník vždy jako jedinečné řešení.

Komplexní řešení znamená:
- Návrh systému měření parametrů ze vzduchotechnického zařízení a ostatních technologií TZB
- Návrh akčních členů pro řízení toku tepelné energie a vzduchu
- Elektrické zapojení a ovládací členy v rozvaděči MaR

Manažerské rozhraní
Systém řízení, který Vám nabízíme umožňuje sledování celého procesu od přívodu čerstvého vzduchu, přes rekuperaci, jeho ohřev a ochlazování v přehledné grafické schématu. Stejně jsou v přehledné grafice zobrazovány i všechny alarmy. Tyto lze následně přeposílat formou emailů, alarmových hovorů, vyskakovacích oken, sirén nebo SMS zpráv. Kromě aktuálního zobrazení měřené veličiny nebo změny nastavení je možná i jejich dlouhodobá (SQL databáze) nebo krátkodobá archivace. Všechny změny, které uživatel uskutečnil se následně zobrazí v indikátorech. Tyto jsou použity i na zobrazování aktuálních stavů teplot.
Každou jednotku budete moci ovládat individuálně s prostorovým regulátorem a současně i s PC přes vzdálený přístup. Zároveň všechna nastavení, které zrealizujete na příslušném ovladači, se okamžitě projeví na PC a naopak. Ovladače, které dodáváme, mají standardně k dispozici přehledný displej. V případě požadavku je možné použít i dotykový panel IPCT.
Systém umožňuje sledovat a řídit ve stejné grafické schématu zároveň klimatizační jednotky, které před tím fungovaly jako nezávislí systém. Řídící algoritmus, který vyvíjí naše oddělení pro MaR vždy individuálně pro každého zákazníka, vám zajistí, aby všechny systémy, které se podílejí na celkové vnitřní mikroklimatu v objektu, pracovali maximálně efektivně.

Efektivnost řešení s použitím IBC systému

Správná regulace vždy přináší:

- Snížení provozních nákladů a úsporu energie
- Zvýšení pohodlí a maximální komfort,

- Maximální kontrola a přehled
- Kvalitní mikroklima v prostorách
- Šetření životního prostředí

Použití IBC systému však znamená i:
- Šetření investic v budoucnosti vzhledem k otevřenost systému
- Management systému na vysoké technické a technologické úrovni
- Snížení nákladů na zajištění vzájemné propojenosti s ostatními subsystémy TZB