MaR centrálního chladícího systému Vytlačiť

Optimalizace výroby chladu je potřebná hlavně v potravinářských provozech, supermarketech, velkoskladech a všude tam, kde je třeba dodat chlad. V praxi se setkáváme s tím, že častokrát jsou dodány různé chladicí jednotky, které mají samostatné autonomní řízení, ale neposkytují centrální vzdálený monitoring, propojení. Samostatnou kapitolou je propojení do systému řízení energetického maxima (Emax).

V takovém případě je MaR centrálního chladícího systému velkým pomocníkem pro energetika nebo pracovníka, který je zodpovědný za hospodaření s energiemi a současně i zabezpečuje provoz technologických celků. Ve vizualizační nástroji má integrované spotřeby jednotlivých zařízení (nejen chladicích - ale i osvětlení, vzduchotechniky, rekuperace tepla z chladicích zařízení atd.).,

Kde jsou parametricky přednastavené hodnoty (požadované provozní hodnoty), časové programy, priority pro odpojování jednotlivých technologických celků, přičemž díky centrální MaR se tyto hodnoty dají hned zpětně ovlivňovat.