Datové sítě Vytlačiť

Datové sítě

Datové sítě představují v současné době nejrozšířenější komunikační prostředí pro přenos dat, hlasu, obrazu a rapidně narůstá i podíl datových sítí na přenosu informací v systémech TZB. Jak narůstá význam datových sítí, tak narůstají i nároky na kvalitu a spolehlivost komunikačních systémů jako prostředků, zodpovědných za přenos informací. Proto naše společnost klade velký důraz na kvalitu a značky dodávaných produktů, jakožto na celý proces  realizace datových sítí.


Dodávané produkty:

 • strukturované kabelážní systémy,
 • optické trasy,
 • bezdrátové sítě,
 • systémy pro kabelový management.

 

Technologie:

 • metalické: kategorie 5e, 6, 6a, 7, dodávky aktivních a pasivních prvků, rozváděčů, měření a certifikace sítí,
 • optické: komplexní služby od návrhu, dodávky materiálu, pokládka a zafukování, sváření a měření.
 • bezdrátové: dodávka bezdrátových prvků včetně instalace a následného zprovoznění bezdrátového přenosu

Segment:

 • polyfunkční objekty: bytové komplexy, obchodní a administrativní komplexy, multifunkční centra,
 • průmyslové areály: výrobní haly a datové spoje uvnitř rozsáhlých průmyslových areálů,
 • metropolitní sítě: návrh, topologie, samostatná pokládka/připokládka, vzdušné závěsné programy, aktivní prvky

Služby:

 • studie: volba a optimalizace infrastruktury, dimenzování pasivních a aktivních prvků vzhledem na předpokladané požadavky šířky pásma
 • návrh: návrh celkového řešení včetně položkovitého výkazu výměru práce a materiálu, zákres instalace skutečného provedení
 • realizace: instalace kabelových rozvodů, konfigurace aktivních prvků sítí,
 • měření, revize a certifikace: vyhotovujeme závěrečné měření a atesty pro optické a metalické sítě nejen pro naše dodávky ale i pro jiné firmy, které prováděly pouze samotnou montáž.
 • servis: poskytování záručního a pozáručního servisu.
Viac...