MaR kotelen Vytlačiť

Cílem námi realizovaných projektů MaR kotelen je poskytnout zákazníkovi bez ohledu na existující stav (modernizace, částečná rekonstrukce, nový projekt) kotelnu, která bude splňovat vysoké nároky uživatele a standardy v TZB i budoucnosti. Vzhledem k současnému trendu, kterým je energetická nezávislost a využívání alternativních zdrojů energie (využívání sluneční energie, biomasy ...) nabízíme zákazníkovi možnost řídit několik takových zdrojů současně bez dalších omezení a v jejich vzájemné součinnosti.

Technické řešení řízení kotelen v IBC systému.

Řešení pro MaR kotelen, které vám nabízíme, je proto v našem pojetí chápáno jako jeden komplexní systém. Celý technologický proces je zobrazen v přehledném a srozumitelném grafickém schématu. Na jeho řízení je možné použít podle požadavku uživatele IPCT (dotykový panel), IPLC (regulátor) nebo průmyslové PC. Pokud je použita jako řídící jednotka IPLC je možné realizovat a následně kontrolovat nastavení i na samotném displeji (je podsvícený) přímo v kotelně bez použití PC. V případě realizace nadstandardně velkých systémů je možné použít více řídících jednotek, které budou vzájemně komunikovat. Topologie systému je proto vždy řešena individuálně dle potřeby uživatele. V případe rekonstrukce nebo rozšiřování kotelen je možné zachovat i stávající systém a pomocí vhodného převodníku nebo OPC serveru jej zaintegrovat do našeho systému.

Manažerské rozhraní.

K řídící jednotce lze přistupovat přes webový prohlížeč a uživatel má tak možnost realizovat všechny změny v nastaveních velmi jednoduchým způsobem pomocí ovládacích setrů (tlačítek), které ovládají jednotlivé prvky systému jako jsou oběhová čerpadla, programy, teploty atd. Všechny změny, které uživatel uskutečnil, se následně zobrazí v indikátorech. Tyto jsou použity i na zobrazování aktuálních stavů teplot a tlaků. Tyto je možné zobrazovat i v grafu a to způsobem sledování jedné, ale i více veličin. Navzorkované hodnoty je následně možné exportovat do souborů CVS a XLS. Stejně jsou v přehledné grafice zobrazovány i všechny alarmy. Tyto lze následně přeposílat formou emailů, alarmových hovorů, vyskakovacích oken, sirén nebo SMS zpráv. Kromě aktuálního zobrazení měřené veličiny nebo změny nastavení je možná i jejich dlouhodobá archivace (SQL databáze) nebo krátkodobá, která je v případě kotelen důležitá hlavně pro odlaďování větví, sledování trendů a analýz zařízení. Všechny periferie (čidla teploty, vlhkosti, tlaku) mají standardní výstupy pro venkovní i vnitřní použití. Vstupní a výstupní moduly jsou navrhovány buď jako specifické pro datové body nebo jako univerzální kompaktní s ohledem jejich maximálního využití. Systém řízení je navrhovaný a realizován tak, aby řídil MaR topení jako jeden celek, od řízení kotle přes řízení hlavních větví, akumulace tepla, ohřev teplé užitkové vody až po uzavírací hlavici na topném tělese (radiátor, podlahové topení). Kromě použití existující řídící jednotky, která bývá součástí dodávky kotlů, solárních systémů atd.. tyto jednotky lze plně nahradit IBC systémem a následně zajistit naprostou kompatibilitu s celým systémem MaR.

Efektivnost řešení s použitím IBC systému.

Správná regulace vždy přináší:
- Snížení provozních nákladů a úspor energie
- Zvýšení pohodlí a maximální komfort
- Maximální kontrola a přehled
- Šetření životního prostředí

Použití IBC systému však znamená i:
- Šetření investic v budoucnosti vzhledem k otevřenost systému
- Management systému na vysoké technické a technologické úrovni
- Snížení nákladů na zajištění vzájemné propojenosti s ostatními subsystémy TZB