Architektura v studené uličce s cíleným přívodem a odvodem vzduchu Vytlačiť

11

Architektura v studené uličce s cíleným přívodem a odvodem vzduchu

Usporiadanie dátového centra v architektúre studená ulička s prívodom z podlahy a odvod teplého vzduchu do podhľadu rieši jednu z potenciálnych nevýhod tých usporiadaní, ktoré odvádzajú horúci vzduch do priestoru sály. Odvod tepla do sály by nemal vo všeobecnosti predstavovať problém, ak je toto zohľadnené v pôdoryse dátového centra. Avšak v konkrétnych aplikáciách s vysokou výkonovou hustotou môže byť žiaduce, aby bol odvod horúceho vzduchu regulovaný a vedený najefektívnejšou cestou k opätovnému ochladeniu.

ARCHITEKTÚRA USPORIADANIA CHLADENIA PRÍVODOM Z PODLAHY, NÁVRAT DO PODHĽADU
CONTEG pre tento účel vyvinul systém chladenia prívodom zo sály, návrat do podhľadu (HPRK - Hot Plénum Return Kit), ktorý rieši túto požiadavku použitím vertikálneho komína v hornej zadnej časti rozvádzača. Tento je napojený priamo do priestoru podhľadu, pričom podhľad slúži ako vzduchotechnická trasa pre odvod ohriateho vzduchu. Zadný deflektor, umiestnený v zadnej spodnej časti rozvádzača, pomáha formovať prúd vzduchu do podoby horúceho "stĺpa", pričom veľký prierez komína zabezpečuje, že aj veľké objemy vzduchu ním môžu prejsť pri relatívne nízkych rýchlostiach. Horúci priestor v podhľade (plenum) vznikne inštaláciou visutého podhľadu v dátovom sále alebo serverovni a na rozdiel od princípu vrstvenia ohriateho vzduchu v sále (ktoré je typické pri tradičnom usporiadaní horúca / studená ulička), je horúci vzduch z výdychu zariadenia odvádzaný do oddeleného vzduchotechnického priestoru . Sálové vzduchotechnické a chladiace jednotky sú napojené na priestor v podhľade a tak je vytvorený cirkulačný okruh vzduchu. Táto architektúra umožňuje uchladiť veľmi vysoké výkonové hustoty s vynikajúcou účinnosťou chladiaceho systému.
Štúdie spoločnosti Intel, prvého priekopníka tejto koncepcie, ukazujú, že toto usporiadanie zvládne odviesť až 30kW tepla z jedného rozvádzača.
V súlade s normou ANSI/TIA/EIA-942-A (pre dátové centrá) medzi rozvádzačmi je odporučovaná šírka uličky 1,2 metra (ktorá zodpovedá dvom podlahovým panelom), aby mohol byť pred každý rozvádzač umiestnený perforovaný panel prostredníctvom ktorého je privádzaný chladný vzduch pred daný rozvádzač. Pre túto architektúru chladenia odporúčame používať radu rozvádzačov RSF, RDF. Maximálna účinnosť je dosiahnutá použitím vysoko perforovaných dverí; testovacie dáta CONTEG ukazujú na výrazné zlepšenie prietoku vzduchu v prípade použitia dverí ťahokov s mierou perforácie 83% oproti dverám s bežnou perforáciou.

Odporučené typy rozvádzačov


Rozvádzač / Rám                   Popis


19 "stoj. rozvádzače RSF       Typ PREMIUM, vysoko konfigurovateľné, nosnosť až 1000kg
19 "stoj. rozvádzače RDF       Typ PREMIUM, kompatibilita s Targeted Cooling, podpora pre ŠK; nosnosť 500kg


Súvisiace príslušenstvo


Príslušenstvo               Popis


Káblové vstupy              Pre priechod kabeláže / potrubia cez dvojitú podlahu s minimálnou stratou tlaku vzduchu
Komín                             Systém pre smerovanie horúceho vzduchu z rozvádzača priamo do podhľadu
Zadný deflektor              Je súčasťou komína a slúži na smerovanie vzduchu priamo do vrchnej časti rozvádzača
Modulárne podstavce   Nahrádzajú nastaviteľné nožičky a slúžia ako stabilizačný a estetický prvok
Separačné rámy            Zabraňujú obtoku vzduchu medzi stĺpikom a 19 "lištami, optimalizácii chladenia zariadení
Držiaky                             Potrebné na inštaláciu vertikálnych napájacích panelov (PDU) do rozvádzača
Záslepky                          Zabraňujú stratám klimatizovaného vzduchu cez nevyužité U pozície

Odporúčenia k špecifikácii rozvádzačov a príslušenstva
• Predné dvere ťahokov 83% s viacbodovým pákovým zámkom (univerzálny kľúč)
• Zadné plechové dvere s viacbodovým pákovým zámkom (univerzálny kľúč)
• Odnímateľné plechové bočnice so zámkom (univerzálny kľúč)
• Dva páry 19 "vertikálnych posuvných líšt typu L (rozvádzače š= 600mm) alebo typu C (rozvádzače š= 800mm)
• Strešné a podlahové vstupy pre kabeláž; snímateľný stropný panel
• Výškovo nastaviteľné nožičky v štandarde; doporučený usadzovací podstavec DP-PRF-ROF-60/60 (rám nie je súčasťou dodávky)
• Stupeň krytia IP20, nosnosť RDF - 500kg, RSF-1000kg, farba čierna RAL 9005 (voliteľne svetlošedá RAL 7035).

ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIA PRE USPORIADANIE CHLADENIA PRÍVODOM Z PODLAHY, NÁVRAT DO PODHĽADU
• Typické pre výkonovú hustotu do 12,5 kW na rozvádzač
• Rozvádzače výšky 42U až 48U, šírky 600 alebo 800 mm, hĺbky 1200 mm
• Separačné rámy - 150 alebo 200 mm
• Predné dvere ťahokov s perforáciou 83%
• Plné zadné dvere
• Zadné vzduchový deflektor
• Komínový systém pre odťah vzduchu do podhľadu
• Šírka uličky 1200 alebo 1800 mm
• Káblové vstupy s dvojitou kefou
• Zaslepovacie panely umiestnené vo všetkých nevyužitých pozíciách v rozvádzači
• Monitoring uzavretého priestoru a priestoru v rozvádzači.

Viac...

 

Architektura v horké / studené uličce Datové rozváděče
Architektura v horké / studené uličce s cíleným přívodem vzduchu Metalické kabeláže
Architektura v studené uličce s cíleným přívodem a odvodem  vzduchu Optické kabeláže
Architektura v uzavřené studené uličce Chlazení
Architektura při chlazení s uzavřenými modulárními jednotkami Protipožární ochrana
Napájení
Monitorovací a řídící systém
Podlahový a podhledový systém