Měření fyzikálních a chemických veličin Vytlačiť

Typy měřených veličin

Řešení IBC lze nasadit i v aplikacích, kde jsou měřeny různé fyzikální a chemické veličiny. Sem patří měření intenzity osvětlení - světelné čidlo (veličina lux), měření vlhkosti, rosného bodu, tlaku, pohybu, zaplavení, měření přítomnosti CO2, měření kvality vzduchu, přítomnosti ozonu, absolutního i diferenčního tlaku, rychlosti proudění vzduchu a dalších.

Technické řešení měření v systému IBC

Pro každou veličinu jsou speciální čidla (některé jsou i v kombinovaném provedení, kdy měří několik veličin současně), které připojujeme do vstupně-výstupních obvodů a z těchto se dále přenášejí řídicí signály prostřednictvím PLC automatů na celkovou vizualizaci - uživatelské rozhraní.