Protipožární ochrana Vytlačiť

datove2

Protipožární ochrana

Protipožární ochrana v datových centrech je z hlediska destrukční činnosti požáru mimořádně důležitá vzhledem k nutnosti chránit hodnoty, které jsou uloženy jednak na datových nosičích, ale i z pohledu následných škod, vzniklých v důsledku nemožnosti provádět řízení systémů, závislých na zničených informacích.

Protipožární ochranu je možné zajistit na úrovni:
- Stavební dodávky
- Vytvořením požárních úseků s požadovanou požární odolností stavebních konstrukcí (dveře, uzávěry,
klapky)
- Vytvořením vnitřních sekcí v datovém centru i s protipožárními stěnami a dveřmi
- Instalací zařízení k tomu určených
- Elektronické požární signalizace
- Aktivního systému detekce požáru
- Stabilního hasicího systému (pro případ datového centra je žádoucí použít systémy, které nezpůsobují
korozi konstrukcí a zařízení v datovém centru a v případě jejich spuštění nesmějí zničit minimálně nosiče
dat)

Důležitou roli při návrhu a výběru monitorovacího a řídícího systému musí hrát schopnost systému identifikovat včas vznik požáru a eliminovat falešné poplachy.

Naše společnost řeší protipožární ochranu na úrovni buď certifikovaných systémů (systémy Esser, SATEL, ARITECH a LES RACK) s inteligentní nadstavbou IBC systému nebo čistě na bázi prvků vlastního systému IBC.

Viac...

 

Architektura v horké / studené uličce Datové rozváděče
Architektura v horké / studené uličce s cíleným přívodem vzduchu Metalické kabeláže
Architektura v studené uličce s cíleným přívodem a odvodem  vzduchu Optické kabeláže
Architektura v uzavřené studené uličce Chlazení
Architektura při chlazení s uzavřenými modulárními jednotkami Protipožární ochrana
Napájení
Monitorovací a řídící systém
Podlahový a podhledový systém