Stabilní hasicí zařízení Vytlačiť

IBC a SHZ

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) můžeme z pohledu legislativního procesu rozdělit na dvě skupiny - SHZ, jejichž použití v objektech a zařízeních je předepsáno ve smyslu požárního projektu a SHZ, jejichž použití není povinné (uživatel si je instaluje z vlastního rozhodnutí nad legislativní povinnost). Podle toho řešení IBC mohou v první skupině jen pasivně snímat stavy a přenášet je do komplexního monitoringu objektu, firmy nebo domácnosti a poskytovat tak ucelený obraz o dění, zařízení SHZ z druhé skupiny můžeme přes IBC přímo řídit a spouštět do činnosti všechny jejich systémy. V obou případech je velkou výhodou IBC nejen informování na centrální web rozhraní o celkovém dění v objektu resp. areálu ale i více forem upozornění (e-mail, SMS, telefonické upozornění, světelná signalizace atd..). Odpovědná osoba má tak přehled o celkovém dění v objektu, co reálně neposkytuje žádné SHZ zařízení - a pokud má uživatel zájem o toto, IBC je určitě tou správnou volbou z pohledu poměru funkcionality a ceny.

 

Technické řešení

Stabilní hasicí zařízení podle hasicí látky rozlišujeme na vodní, pěnové, plynové a vodní mlhu. Princip technického řešení je podobný u všech. Zdroj hasicí látky (voda, plyn, pěna) je připojen na potrubní rozvody a v případě signalizace přítomnosti požáru monitorovací a řídicí zařízení přes ventilové stanice (např. sprinklery) pevně připojené ke stavební konstrukci přivádějí hasicí látku přímo do místa požáru. Hasivo vytlačuje z místa požáru kyslík a současně snižuje teplotu - nutné prvky k hoření. Celý proces spouští certifikovaná požární signalizace (pokud je předepsána ve smyslu požárního projektu) nebo PLC automat jako součást řešení IBC.