MaR elektrických spotřebičů Vytlačiť
Komplexnost a vzájemná provázanost jednotlivých subsystémů IBC se jeví jako velkou výhodou při ovládání elektrických spotřebičů. Pod MaR elektrických spotřebičů zahrnujeme technicky jednodušší formy - jako např. tzv.. odchodové tlačítko, kdy při uvedení budovy do střeženého stavu (při odchodu) se automaticky vypnou všechny elektrospotřebiče podle definovaných scénáře až po složitě provázané a výkonově značně dimenzované řešení Emax na odpojování a omezování celých technologických celků. Pod MaR elektrických spotřebičů zahrnujeme i ovládání domácích výkonových spotřebičů (odpojování praček, sporáků, ...) jakož i různé čerpadla pro odsávání vody v případě zaplavení, pohony bran, zavlažování zahrad a pod.