Metalické kabeláže Vytlačiť

lanmanwan2

Metalické kabeláže

Datové centrum musí splňovat velmi přísné normy z hlediska integrity a funkčnosti výpočetní techniky, která je v něm umístěna. Požadavky na návrhy a konstrukci datových center jsou uvedeny v mezinárodní normě TIA-942, ve které jsou doporučeny specifikace prostorů (oblastí) a způsob propojení zařízení v jednotlivých prostorách.

Doporučené typické prostory v datovém centru - vstupní místnost, hlavní distribuční oblast MDA, horizontální distribuční oblast HDA, zóna distribuční oblasti ZDA a zóna zařízení distribuční oblasti EDA.

Doporučený způsob propojení zařízení - vychází z požadavku zajistit dostatečnou přenosovou rychlost v současnosti ale i v budoucnosti (horní představa je na 100 Gb / s). Toto je možné garantovat pouze za předpokladu použití správné struktury kabelážních systému (rozdělení kabeláže na páteřní a horizontální kabeláž) a za použití kvalitních komponentů kabelážních systému s dostatečnou šířkou pásma s garancí požadované přenosové rychlosti. Nejvhodnější z možností, jak zajistit dostatečnou přenosovou rychlost v datových centrech, je použití metalické strukturované kabeláže CAT 6A a optických vláken, jako přenosového média mezi aktivními zařízeními.


Pro metalické kabeláže v datových centrech platí zásada zabezpečení nadčasovosti pasivních prvků pro rychlost a objem datových toků na mnoho let dopředu. Použití systému strukturované kabeláže Cat. 6A v provedení s LSF / OH pláštěm by mělo být samozřejmostí každého řešení datového centra.

Společnost IES nabízí celou řadu komponentů, ze kterých lze vybudovat vhodné konkrétní řešení v systémech IBDN, Dätwyler a Brand-Rex. Výběr komponentů z každého zmíněného systému vytvoří celkovou uspořádanou soustavu infrastruktury datového centra.

 

Viac...

 

Architektura v horké / studené uličce Datové rozváděče
Architektura v horké / studené uličce s cíleným přívodem vzduchu Metalické kabeláže
Architektura v studené uličce s cíleným přívodem a odvodem  vzduchu Optické kabeláže
Architektura v uzavřené studené uličce Chlazení
Architektura při chlazení s uzavřenými modulárními jednotkami Protipožární ochrana
Napájení
Monitorovací a řídící systém
Podlahový a podhledový systém