MaR klimatizačních zařízení Vytlačiť

Řešení IBC umožňují i ​​řízení klimatizačních zařízení. Jednotlivé klimatizační zařízení se liší formou výbavy umožňující různé formy komunikace s nadřazenými systémy. Nejjednodušší způsob je formou přídavné karty do klimatizace, která poskytuje alespoň základní informace a možnosti řízení - zapnutí, vypnutí, informace o nastavené teplotě a všeobecná informace o poruše.

Řízení je možné také přes sériový protokol (nebo jinou formu SW řízení). Z ostatních subsystémů IBC víme do řídícího panelu vyvést informace o požadované teplotě v místnosti, případně přítomnost osob atd. - Tj. např. spustit klimatizaci místnosti při příchodu osoby do budovy a celou řadu dalších funkcí. Přes jednotný web interface víme sjednotit více klimatizačních jednotek do centrálního ovládání. Díky přídavným zařízením (SMS brána) je možné řídit klimatizační jednotky i formou SMS zpráv. Podle představ uživatele je možné definovat přibližně 100 SMS zpráv pro příjem (a stejný počet pro odesílání) - celkový počet závisí na délce povelů (počet slov v jednotlivých instrukcích) - limit je vázán na celkové řízení systému IBC.

Nejjednodušším a nejlevnějším způsobem podávání informací o stavu klimatizačních zařízení je zasílání e-mail zpráv na předem zadanou adresu o stavu těchto jednotek. Řídicí systémy umožňují realizovat MaR klimatizačních zařízení nejen podle standardních hodnot jako je teplota v místnosti i nastavení dle různých časových harmonogramů (denní plán, týdenní nebo roční plán). Webové rozhraní poskytuje díky své intuitivnosti a modernímu designu plný komfort ovládání - obsluha vyžaduje jen krátké zaškolení.