Aktivní zařízení Vytlačiť

lanmanwan2

Aktivní zařízení

Pod pojem "aktivní síťové prvky" se v dnešní době zařazují všechna zařízení, která slouží potřebám vzájemného propojování v počítačových sítích. Aktivní síťový prvek je všechno to, co nějakým způsobem aktivně působí na přenášené signály - tedy je zesiluje a různě modifikuje.

Do nejzákladnějších aktivních síťových prvků můžeme zařadit:

  1. Repeater
  2. Hub
  3. Switch
  4. Bridge
  5. Router

Repeater - opakovač

Elektronické zařízení, které funguje jako zesilovač signálu přenášející informaci. Kvalita signálu se s narůstající vzdáleností ztrácí, proto singál "nastavujeme" repeatery, aby se "zopakovala" kvalita signálu, kterou měl na začátku a dosáhl tak delší vzdálenosti. Zároveň čistí tento signál od deformací a zkreslení.

Hub - rozbočovač

Umožňuje počítačovou síť větvit, nejčastěji do hvězdicové topologie. Stejně jako opakovač zkopíruje všechna příchozí data a zesílí jejich signál. Dál je ale rozešle na všechny porty a to bez ohledu na to, kterému tyto data skutečně patří.

Switch - přepínač

Zařízení, které také zesiluje elektronický signál jako předchozí dva. Na rozdíl od Hubů jej ale zasílá pouze na porty, pro které je určen. Toho dosahuje pomocí tzv. přepínací tabulky, což jsou tabulky obsahující fyzické adresy a k nim přiřazené odpovídající rozhraní. Switch nepředává data rovnou. Nejprve je uloží do své vyrovnávací paměti a počká, až bude na cílovém rozhraní volno, aby mohl data odeslat. Tím zabraňuje přetížení sítě.

Bridge - můstek

Zařízení, které fyzicky umožňuje spojení a následné sdílení informací přes tzv. bránu (=gateway) mezi více počítačovými sítěmi.

Router - směrovač

Zařízení propojující sítě, které pracují se stejným síťovým protokolem. Přenáší pakety tou nejlepší možnou cestou k cílovému hostiteli. Oproti switchi je pomalejší - paket musí totiž nejprve načíst do své vyrovnávací paměti a až poté se rozhodne, co s ním bude dál dělat.

Viac...

 

Metalická strukturovaná kabeláž Bezdrátová řešení
Optická kabeláž Aktivní zařízení