Elektronická požární signalizace Vytlačiť

Elektronická požární signalizace (EPS). 
Hlavní úlohou systému EPS je přesně detekovat místo požáru již v jeho vzniku a přivolat osobu, která bude schopna požár uhasit nebo zavolá pomoc další. Systém EPS může svou funkcí zachránit život a zdraví osob, ale také majetek před účinky požáru. Při instalaci se řídíme v praxi platnou legislativou - v případě, že budova má ve smyslu požárního projektu předepsanou certifikovanou EPS, máme vlastní kapacity na montáž následujících značek profesionálních certifikovaných EPS - Esser řada 8000, Aritech. Signalizaci přítomnosti požáru je možné vyvést na pracoviště trvalé obsluhy, vybrané (mobilní) telefony nebo signalizace formou e-mail na vybrané adresy. K dispozici jsou na výběr automatická (opticko-kouřová čidla, tepelné a laserové čidla) a ručních hlásičů (požární tlačítka). Samozřejmostí je propojení na výtahový systém, systém automatických dveří a vzduchotechniku (ovládací režimy v případě požáru). Na námi dodávané certifikované požární ústředny a požárně evakuační rozhlasy provádíme nejen projektovou dokumentaci ale i výchozí a pravidelné periodické revize. Integrace do systému IBC je možná na úrovni makrologiky (provedení bezpotenciálových vstupů a výstupů).

V případě, že objekt nemá ve smyslu požárního projektu předepsanou certifikovanou požární signalizaci, je možné integrovat prvky EPS do systému IBC na protokolové úrovni. V takovém případě je opticko-kouřové čidlo s relé výstupem a požární tlačítko připojené přímo do digitálního vstupu IO modulu, odtud je dále signál veden přes sběrnici RS 485 do PLC automatu, což je již přímo vizuální integrovanou součástí řešení IBC. Poskytujeme ucelená řešení nejen certifikované požární ústředny, ale i navazujících technologií - dodávku požárního evakuačního rozhlasu a doplňkové signalizace.

Na přání zákazníka můžeme vybavit budovu i požárně evakuačním rozhlasem TOA, který může sloužit i jako ozvučení objektů.

Uvedené zařízení disponují standardními požadovanými prvky a vlastnostmi:

  • adresovatelnost hlásičů,
  • automatické hlásiče (opticko-kouřové, laserové),
  • adresní ruční tlačítka,
  • připojení sirén,
  • výstupy na další systémy (vzduchotechnika, výtah),
  • zálohované zdroje napětí pro případ výpadku elektrického proudu.