Monitorovací a řídící systém Vytlačiť

datove2

Monitorovací a řídící systém

Vedle obchodně-ekonomického významu rozhodnutí vybudovat datové centrum je velmi důležité mít vyjasněny otázky provozu datového centra, především technologické zprávy objektu jako takového. Základním informačním zdrojem pro technologickou správu datového centra je kvalitní monitorovací systém, který by měl zajišťovat:

Fyzickou bezpečnost datového centra
Pod touto funkcionalitou se chápe schopnost zabránit přístupu nepovolaným osobám, ale i monitoring jejich pohybu a činnost v prostorách datového centra přes elektronické zabezpečovací systémy, přístupové a kamerové systémy.

Požární bezpečnost datového centra
Nejoptimálnějším řešením je použití integrovaného systému elektronické požární signalizace se stabilním hasicím zařízením vhodným k hašení elektrických a IT zařízení (například systémy na bázi mlhy). Vedle vhodných čidel pro detekci zplodin hoření v prostorách rozvaděčů, zdvojené podlahy a podhledů, by měl protipožární systém sbírat informace o teplotách v prostorách technických zařízení.

Monitoring klimatu prostředí (teplota, vlhkost) datového centra
Funkcionalita chladicího a ventilačního systému v datovém centru je životně důležitá. Stejně je důležitá i optimální činnost tohoto systému, protože je největším spotřebičem elektrické energie, který ovlivňuje provozní náklady a má rozhodující vliv na hodnotu PUE (PUE - Power Usage Effectiveness) datového centra.

Funkčnost energetických zdrojů
Monitorovací systém musí poskytovat informace o stavu a výkonu všech energetických zdrojů v datovém centru, které musí zajistit nepřetržitou funkčnost všech zařízení v datovém centru a systém musí poskytovat informace využitelné pro optimalizaci provozních nákladů.

Měření spotřeby energií
Měření spotřeby energií jednotlivých zařízení nebo technologií v datovém centru (chladicí a ventilační zařízení, osvětlení, vlastní hardware datového centra) a vyhodnocováním parametru PUE je možné vyhodnotit technickou úroveň technologií a způsob řešení datového centra (například metody chlazení) a vyhodnocovat účinnost provozu.

Naše společnost je schopna řešit monitoring datového centra dodávkou vlastního systému IBC na bázi PLC automatů nebo využít standardní systémy EPS, EZS, SHZ, PS, které dokážeme integrovat do jednoho celku s použitím IBC systému jako nadřízeného systému.

Viac...

 

Architektura v horké / studené uličce Datové rozváděče
Architektura v horké / studené uličce s cíleným přívodem vzduchu Metalické kabeláže
Architektura v studené uličce s cíleným přívodem a odvodem  vzduchu Optické kabeláže
Architektura v uzavřené studené uličce Chlazení
Architektura při chlazení s uzavřenými modulárními jednotkami Protipožární ochrana
Napájení
Monitorovací a řídící systém
Podlahový a podhledový systém