MaR solárních zařízení Vytlačiť

V současnosti se klade velký důraz na snižování provozních nákladů. Klíčovým zdrojem je energie ukrytá v paprscích Slunce. Je to ekologicky čistý zdroj energie, který je nevyčerpatelný a zároveň je bezplatný. Sluneční energie a z ní pocházející obnovitelné zdroje energie - větrná, vodní a biomasa mohou být využity na výrobu všech forem energie, které dnes lidstvo využívá. V našich klimatických podmínkách je potenciál sluneční energie obrovský. Jen energie dopadající na střechu každé budovy přesahuje možnosti jejího využití. Intenzita slunečního záření u nás představuje asi 1100 kWh/m2 za rok (z toho přibližně 800 kWh/m2 se dosahuje v měsících duben - září). V letních měsících je proto nutné tuto energii akumulovat a následně spotřebovat. V zimních měsících je naopak možné její využití pouze jako doplňujícího zdroje. Pro její maximální využití, součinnost s jinými zdroji a optimalizaci všech procesů je nutná spolehlivá a kvalitní regulace.

Technické řešení v IBC systému.

Řešení pro MaR solárních zařízení které vám nabízíme, je v našem pojetí část jednoho celého komplexního systému, které dostane zákazník vždy jako jedinečné řešení. Komplexní řešení znamená:

- Návrh systému měření parametrů z alternativních a standardních zdrojů
- Návrh akčních členů pro řízení toku tepelné energie
- Elektrické zapojení a ovládací členy v rozvaděči MaR kotelny

Manažerské rozhraní.
Celý technologický proces je zobrazen v přehledné a srozumitelné grafické schématu od slunečního kolektoru, akumulaci a další distribuci. Uživatel má možnost sledovat a realizovat všechny změny v nastaveních velmi jednoduchým způsobem pomocí ovládacích setrů (tlačítek), které ovládají jednotlivé prvky systému, jako jsou oběhová čerpadla, programy, teploty atd. Všechny změny, které uživatel uskutečnil, se následně zobrazí v indikátorech. Tyto jsou použity i na zobrazování aktuálních stavů teplot, tlaků atd.., které monitorují proces.