Požárně-evakuační rozhlas Vytlačiť

Požárně evakuační rozhlas

Součástí protipožárních systémů je i požárně evakuační rozhlas. Slouží k informování uživatelů a návštěvníků objektů o nutnosti opustit objekt v případě ohrožení zdraví a života, újmy na majetku. Informování uživatelů může provést obsluha ohlašovny požáru nebo se spustí vnitřní digitální záznamník v případě, kdy je požárně evakuační rozhlas propojen s elektronickou požární signalizací. V tomto případě v přítomnosti požáru z digitálního záznamníku jsou do reproduktorů přehrávány předem namluvené poplachové zprávy. Kromě evakuace návštěvníků a personálu v případě požáru, havárie a jiných živelných pohrom může požárně evakuační rozhlas vysílat i obecné informace a upozornění pro návštěvníky, informace pro zaměstnance a interních pracovníků objektů a vytvoření hudební kulisy.

 

Instalace a projektování požárně evakuačního rozhlasu

Jeho instalace je povinná, pokud je předepsán ve smyslu požárního projektu vypracovaného požárním specialistou. Samotný projekt požárního rozhlasu může dělat osoba, která má obecné oprávnění k projekci a současně má oprávnění k projekci daného systému od konkrétního výrobce - podobně je to i s montáží a revizí.

 

Technické řešení požárně evakuačního rozhlasu

Z technického hlediska je řešen ústřednou, výkonnými zesilovači, vlastními zdroji signálu (mikrofon, tuner, CD přehrávač,…), reproduktory a rozvody (kabeláží). Rozvody jsou obvykle 100V z důvodu snížení ztrát na vedeních. Často se ozvučují rozsáhlé prostory (sklady, prostranství, administrativní a nákupní komplexy…) a před samotným reproduktorem je zapojený převodový transformátor. Systém je propojen s elektronickou požární signalizací a v případě přítomnosti požáru je aktivován vnitřní digitální záznamník. Kabeláž i propojení s ústřednou EPS musí být z ohně odolného kabelu ve smyslu konkrétního projektu - to znamená, že systém musí být funkční i v případě požáru v objektu po stanovený počet minut (např. 180).