IP telefonie Vytlačiť

IP telefonie je synonymum pro technologii VoIP (Voice over Internet Protokol), kdy digitalizovaný hlas je přenášen v těle paketů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě nebo obdobného média, přístupného pomocí protokolu IP. Technický a technologický vývoj ve světě jednoznačně směřuje k digitalizaci a k "internetizaci". Z tohoto pohledu jsme se rozhodli do systému IBC zabudovat model IP telefonie.

Blokové schéma IP telefonie
IP telefonie je jako integrovaná součást IBC systému technicky řešená nasledovně:

  • IP telefóny jsou v budově připojeny k datové síti jako každé jiné zařízení s IP adresou,
  • jako telefonní ústředna je preferovaná softwarová ústředna ASTERISK, která je instalovaná na serveru.
  • připojení do internetu je standardní operace, kterou má každý klient vyřešenou i z jiných důvodů.

VoIP zařízení
Telefonní přístroje dodáváme podle výběru zákazníka – od rozsáhlých systémových aparátů pro spojovatelky, manažerských přístrojů, přes standardní stolní až po různé DECT, USB a jiné telefony, ATA adaptéry na připojení analogových telefonů a faxů.
VoIP telefonní ústředna na platformě Asterisk v závislosti od výkonnosti serveru, na němž je nainstalovaná, může mít řádově až 1000 vnitřních klapek a řádově 100 vnějších rozhraní. Má celou řadu vlastností standardních telefónních ústředen (např. příjem a přidržení hovorů, přesměrování hovorů, konferenční hovory, záznamník, fax-to-mail, vzdálené hovory zdarma, a mnoho dalších).

Výhody VoIP telefonie

  • Při "virtuální“ telefonní ústředně v případě dodávky i vícero komunikačních systémů není potřebný žádný hardware.
  • Změna konfigurace systému (počet klapek atd.) probíhá na softwarové úrovni a rozšiřování je v podstatě bez limitů.
  • Nižší jednorázové jako i provozní náklady (není potřeba nákupu hardware, menší nároky na serverovnu a rack, nižší spotřeba elektrické energie při provozu atd.).

Výhody IBC VoIP telefonie

  • V případě komplexní dodávky šetříte investiční náklady na jednotné komunikačníj infrastruktuře, kterou kromě hlasových služeb sdílejí i datové služby, kamerové systémy, systémy MaR, EZS, přístupové systémy, docházkové systémy.
  • Řešení IBC má jednoznačnou technologickou výhodu, protože vývoj se ubírá směrem k internetizaci a globalizaci

Naše rešení je kompatibilní se všemi standardy na trhu:

  • sítě PSTN - rozhraní ISDN (x BRA, PRA).
  • VoIP sítě - komunikace na SIP a IAX protokolu se vzdálenými gateway.