Systém slev a bonusů Tisk

Společnost IES zatraktivňuje nabídku dodávaných řešení také systémem slev a bonusů.

Slevy a bonusy jsou poskytovány dle:
- typu zákazníka
- rámcových odběrů za sledované období
- typu a objemu zákazky (projektové zákazky, naskladnění pro denní prodej),
- dodržování platební disciplíny zákazníkem a případně úhrady faktur v předtermínu
- úspora logistických nákladů (např. závoz celého kamiónu)

Slevy a bonusy jsou zpravidla dohodnuty v rámcové smlouvě o obchodní spolupráci,
nebo jsou přiznávány individuálně pro konkrétní obchodní případy.