Produkty

Služby logistiky a podpory prodeje Vytlačiť

Služby logistiky

Integrovaný systém logistiky v naší společnosti nám umožňuje poskytovat klientovi služby, které mu výrazně příspívají ke tvorbě jeho přidané hodnoty. Spokojenost klientů dosahujeme přes naše služby: Dopravní a zásilkové služby, skladovací služby, expediční a balící služby, manipulační služby a úprava zboží, logistika vratných obalů, logistika služeb servisu zboží.

Dopravní a zásilkové služby

Vlastními dopravními kapacitami jsme schopni dopravit objednané zboží v požadovaném množství a termínu na místo určené klientem, případně zabezpečit zaslání zboží přes zásilkovou službu. Pokud jsou splněny objemové limity, je poskytnuta doprava zdarma.

Skladovací služby

Vzhledem ke kapacitě a pokrytí celé republiky logistickými středisky jsme schopni poskytnout zákazníkovi uskladnění zboží a nebo materiálu na potřebnou dobu v našich skladech a toto zboží, či materiál následně dopravit na určené místo v požadovaném množství a termínu.

Expediční služby

Včasná a rychlá dodávka zboží zákazníkovi je podmíněná propracovaným systémem zpracování objednávek a expedice zboží. Proto je této činnosti v naší společnosti věnovaná maximální pozornost. Definované jsou časy pro zpracovaní objednávek, termíny pro expedici a trasy rozvozů zboží po celém území České republiky.

Balící služby

Produkty jsou dodávané v původním balení. Na požádání zákazníka je však možné zabezpečit speciální balení (například dopravou přes moře). Tyto nadstandartní služby jsou obvykle zpoplatněny.

Logistika služeb servisu zboží

Pod servisem zboží rozumíme procesy sledování záručních dob, systém reklamací, realizací oprav a výměny zboží. Pro reklamační proces má společnost zavedený reklamační řád.

Viac...

Podpora prodeje

Podporu prodeje v naší společnosti realizujeme následujícím balíčkem služeb: Back Office, Technická podpora, Podpora produktů - Komunikační kanály, Poskytování vzorů a zápůjček,  Promoakce.

Back Office

Aby byl zákazník spokojený, nestačí mít v nabídce kvalitní produkt. Je nutné zabezpečit informovanost zákazníka o cenách a vlastnostech produktu, způsobu použití anebo instalace produktů. Dále se jedná o informace o stavu zboží na skladě, dodacích termínech, o stavu již přijatých objednávek a případných změnách v dodacích podmínkách. Taktéž je nutné i informovat zákazníka o stavu právě realizované dodávky (např. dopravní dispozice). Všechny tyto informace jsou poskytovány pracovníky specializovaných útvarů.

Technická podpora

Vedle zabezpečení především logistických informací, které poskytují útvary typu Back Office, jsme v organizační struktuře vytvořili i technické útvary, jejichž náplní je účast na technických řešeních a pojektových pracech u klienta. Poskytování podpory dokáže minimalizovat problémy s výkonností a nebo funkčností jednotlivých systémů.

Podpora produktů - Komunikační kanály

Pravidelný a včasný přísun všech informací o firmě, produktech, změnách v obchodních metodách a obchodních modelech, změny v předpisech a technologiích je důležitý faktor podpory prodeje. Proto naše společnost vytvořila systém tvorby a distribuce těchto informací (katalogy v tištěné a elektronické podobě, umístění na webových stránkách nebo výstavách, školeních a při osobních návštěvách našich obchodních zástupců).

Poskytování vzorků a zápůjček

Poskytování vzorků a zápůjček zboží považujeme za důležitý nástroj technické a obchodní podpory. Zápůjčky aktivních zařízení poskytujeme na ověření a testování technických a výkonostních parametrů i vlastností prodávaných produktů.

Poskytnutí zápůjček a vzorků závisí na:

- typu a finančním objemu zakázky nebo projektu

- důvěryhodnost partnera, historické zkušenosti a platební morálky

- zařazení firmy podle zaměření - ISP operátor, systémový integrátor a pod.

- dohodě s naším obchodně-technickým zástupcem

- skladovací a logistické dostupnosti


O poskytnutí zápůjčky nebo vzorku rozhoduje obchodně-technický zástupce v součinnosti s produktovým manažerem pro každý případ zvlášť. Celý zápůjčkový vztah se řídí smlouvou o zápůjčce našeho dodavatele.

Produkty ze zápůjček je možné ve většině případů i přímo zakoupit. Vrátit je možné jen zařízení nepoškozené, funkční a v původním stavu, včetně nastavení a obalu.

Promoakce

Naši partneři jsou v dostatečném předstihu a srozumitelnou formou informováni o chystaných nebo probíhajících promoakcích.

Viac...