Architektura v horké / studené uličce Vytlačiť

Štandardom v konceptoch dátových centier je usporiadanie rozvádzačov a systém chladenia typu:  Horúca / studená ulička. Rozvádzače sú situované čelami (resp. chrbtom) k sebe a studený vzduch je privádzaný dvojitou podlahou, ktorá tak slúži ako vzduchotechnický priestor.

ARCHITEKTÚRA USPORIADANIA HORÚCA / STUDENÁ ULIČKA
Norma ANSI/TIA/EIA-942-A (pre dátové centrá) odporúča šírku uličky 1,2 metra (ktorá zodpovedá dvom podlahovým panelom), aby mohol byť pred každý rozvádzač umiestnený perforovaný panel prostredníctvom ktorého je privádzaný chladný vzduch pred daný rozvádzač. Pre usporiadanie horúca / studená ulička odporúčame používať radu rozvádzačov RSF, RDF, RHF a ROF. Maximálna účinnosť je dosiahnutá použitím vysoko perforovaných dverí; testovacie dáta CONTEG ukazujú na výrazné zlepšenie prietoku vzduchu v prípade použitia dverí ťahokov s mierou perforácie 83% oproti dverám s bežnou perforáciou. V záujme čo najlepšieho využitia chladného vzduchu je doporučené zakryť nevyužitý priestor v rozvádzači pomocou štandardných zaslepovacích panelov (záslepiek). Ďalej, použitie separačného rámu v prednej časti rozvádzača pomôže zamedziť nežiaducemu obtoku chladného vzduchu okolo montážnych stĺpikov, čo prináša zlepšenie účinnosti a tým aj zníženie prevádzkových nákladov u zariadenia chladených prietokom vzduchu spredu dozadu.
Ako alternatívu k rozvádzačom je možné uložiť zariadenie do otvorených rámov. CONTEG vyvinul špeciálne vysoko-záťažové otvorené rámy (jednoduché aj dvojité) radu RSG. Tieto sú ideálnou voľbou pri požiadavke na neobmedzený prístup k uloženej technike. Nutnosťou je však zabezpečenie bezprašného prostredia. 
Z dôvodu použitia dvojitej podlahy ako vzduchotechnického priestoru musia byť všetky otvory a priechody v podlahe utesnené dvojitou kefou. Tým je zabezpečený statický tlak v podlahe a minimalizovaný nežiaduci únik vzduchu.
Architektúra horúce / studené uličky môže byť modifikovaná mnohými spôsobmi tak, aby bolo docielené splnenie súčasných požiadaviek na vyššiu efektívnosť. Ľahko môže byť vylepšená napr.  oddelením prúdov chladného a teplého vzduchu - čím sa riešenie stáva uzavretým.

Odporučené typy rozvádzačov


Rozvádzač / Rám                   Popis


19 "stoj. rozvádzače RSF       Typ PREMIUM, vysoko konfigurovateľné, nosnosť až 1000kg
19 "stoj. rozvádzače RDF       Typ PREMIUM, kompatibilita s Targeted Cooling, podpora pre ŠK; nosnosť 500kg
19 "stoj. rozvádzače RHF       Typ PREMIUM, extrémna nosnosť až 1500kg
19 "stoj. rozvádzače ROF       Typ OPTIMAL, vysoko konfigurovateľné rozvádzače s nosnosťou až 500kg
Dvojité otvorené rámy RSG4   Alternatíva k rozvádzačom pre uloženie techniky; nosnosť až 1500kg

Súvisiace príslušenstvo


Príslušenstvo                 Popis


Káblové vstupy               Pre priechod kabeláže / potrubia cez dvojitú podlahu s minimálnou stratou tlaku vzduchu
Modulárne podstavce   Nahrádzajú nastaviteľné nožičky a slúžia ako stabilizačný a estetický prvok
Separačné rámy            Zabraňujú obtoku vzduchu medzi stĺpikom a 19 "lištami, optimalizácii chladenia zariadení
Držiaky                             Potrebné na inštaláciu vertikálnych napájacích panelov (PDU) do rozvádzača
Záslepky                          Zabraňujú stratám klimatizovaného vzduchu cez nevyužité U pozície

Odporúčenia k špecifikácii rozvádzačov a príslušenstva
• Predné dvere ťahokov (s perforáciou 83%) s viacbodovým pákovým zámkom (univerzálny kľúč)
• Zadné dvere ťahokov (s perforáciou 83%) s viacbodovým pákovým zámkom (univerzálny kľúč)
• Odnímateľné plechové bočnice so zámkom (univerzálny kľúč)
• Dva páry 19 "vertikálnych posuvných líšt typu L (rozvádzače š= 600mm) alebo typu C (rozvádzače š= 800mm)
• Strešné a podlahové vstupy pre kabeláž; snímateľný stropný panel (rozvádzače PREMIUM)
• Výškovo nastaviteľné nožičky v štandarde; doporučený podstavec alebo podstavec s filtrom (Voliteľne).
• Stupeň krytia IP20, nosnosť ROF a RDF - 500kg, (1000kg pre ROF hl. 1100 a 1200mm), RSF - 1000kg, RHF - 1500kg, farba čierna RAL 9005, (voliteľne svetlošedá RAL 7035).

ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIA PRE USPORIADANIE HORÚCA / STUDENÁ ULIČKA
• Typické pre výkonovú hustotu od 4,5 kW do 6kW na rozvádzač
• Rozvádzače v= 42U až 48U, š= 600 alebo 800 mm, h= 1000 alebo 1200..mm
• Separačné rámy - 150 alebo 200 mm
• Predné a zadné dvere ťahokov s perforáciou 83%
• Šírka uličky 1200 alebo 1800 mm
• Káblové vstupy s dvojitou kefou
• Zaslepovacie panely umiestnené vo všetkých nevyužitých pozíciách v rozvádzači.