Produkty

WISKA: kabelové vývodky pro železniční průmysl >> Tisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová série kabelových vývodek od firmy Wiska je rozšířením osvědčeného systému SPRINT, který splňuje technickou náročnost železničního průmyslu ve všech ohledech.

 

Od června 2013 výrobky a materiály, které jsou používány v železniční dopravě, musí být testovány v souladu s jednotnou evropskou požární bezpečnostní normou EN 45545. Po několika letech výzkumu a vývoje společnost WISKA zahájila inovativní produktovou řadu,která splňuje všechny požadované standardy kvality a bezpečnosti a dosahuje třídu nebezpečnosti 3.

WISKA se stala jedním z prvních evropských výrobců, kteří mají úspešně otestovanou kompletní řadu mosazných, polyamidových a nerezových vývodek, které jsou v souladu s normou EN 45545.

 

Integrita zkoušek v souladu s EN 45545-3 obnáší zachování oddělení dvou přilehlých oblastí u kolejového vozidla, aby se zabránilo šíření ohně a kouře. Pro vývodky řady WISKA pro železnice to znamená, že žádný oheň a kouř by neměl proniknout dovnitř kabelových vývodek po určité časové období. V závislosti na zdroji požáru musí být ochranný prostor a provozní třída kolejového vozidla rozlišena mezi 15 min (E15) a 30 min (E30).

WISKA testovala různé kabelové vývodky s různými typy kabelu v propalovacích testech s teplotami až 900° C zevnitř a zvenčí, jakož i ve vertikální a horizontální poloze.

Z 88 testovaných kombinací vývodka/kabel dosáhly všechny integrity E15 a 85 jich dosáhlo integrity E30. To znamená, že kabelové vývodky WISKA pro železnice mohou poskytnout vhodnou vývodku s integritou E30, a tak splňují nejvyšší požadavky normy EN 45545-3.

 

Série železničních kabelových vývodek WISKA je tedy ideální kombinací výrobku nejvyšší kvality a modularity, které splňují všechny EN normy. Mohou být používány jak výrobci, tak i dodavateli nebo opravárenskými společnostmi železnicní techniky ve všech typech kolejových vozidel – ať nových anebo repasovaných.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brožura o kabelových vývodkách SPRINT pro železnice ve formátu PDF ke stažení zde.