Tisk

Vedení IES CZ

Divizní uspořádání společnosti IES působící v České republice je znázorněno níže. Za každou divizi (úsek) zodpovídá generálnímu řediteli specializovaný manažer.Vedení skupiny IES

Řídící orgán skupiny IES je tvořen výkonnými řediteli jednotlivých společností. Toto vedení odpovídá za formulaci a naplňování společné marketingové a obchodní strategie.