Profesní rozvoj Tisk

Mezi základní podmínky růstu společnosti patří zaměstnávání odborníků na každém postu ve společnosti. Splnění této podmínky je možné pouze za předpokladu, že společnost tento rozvoj zaměstnancům umožňuje. Vytvoření těchto podmínek zároveň do společnosti přitahuje i další  kvalitní odborníky.

Na profesní rozvoj zaměstnanců je možné nahlížet ze dvou úhlů pohledu:  

Odborný růst
Odborný růst zaměstnanců je ve společnosti zabezpečen systémem interních a externích školení, tréninků a systémem certifikačních testů. Interní školení a tréninky probíhají ve vlastních prostorách společnosti, které si IES vybudovala už v roce 2002, nebo také v prostorách našich dodavatelů a partnerských společností.
Předpokladem úspěšnosti školení zaměstnanců je bezpochyby jejich ochota se vzdělávat. Proto při výběrovém procesu klademe velký důraz na tuto vlastnost uchazeče.


Kariérní růst
Zaměstnávání cílevědomých lidí je hnacím motorem rozvoje společnosti. Zároveň tato vlastnost garantuje společnosti menší náklady na kontrolní a řídící aparát. Důležité manažerské, technické, obchodní a provozní pozice obsazujeme přednostně z interních zdrojů.